Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων για τις υπαίθριες πλανόδιες – στάσιμες – εμπορικές δραστηριότητες έτους 2012.

Αριθμός Απόφασης:

406

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

21/12/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: