Με εξωδικαστικό συμβιβασμό καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης ιδιοκτησίας της Πασχαλίδου – Εμμανουηλίδου Δέσποινας, σύμφωνα με την αρ. 70/2003 Πράξης εφαρμογής συνοικισμού Δενδροποτάμου ( σήμερα συν/μου Αγ. Νεκταρίου).

Αριθμός Απόφασης:

142

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

03/09/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: