Με εξωδικαστικό συμβιβασμό καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης ιδιοκτησίας του Σιδηρόγλου Τρύφωνα, σύμφωνα με την 70/172/2010 διορθωτική πράξη της αρ. 70/2003 πράξης εφαρμογής συνοικισμού Δενδροποτάμου ( σήμερα συν/μου Αγ. Νεκταρίου)

Αριθμός Απόφασης:

086

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

04/06/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: