Με εξωδικαστικό συμβιβασμό καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης της ιδιοκτησίας του κ. Σαμλίδη Αντωνίου του Γρηγορίου με αριθμό 70/2003 Πράξης εφαρμογής συνοικισμού Δενδροποτάμου (σήμερα συν/μου Αγ. Νεκταρίου).

Αριθμός Απόφασης:

066

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

02/05/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: