Με εξωδικαστικό συμβιβασμό καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης της συνιδιοκτησίας των κκ.Νικολαϊδου Αλεξάνδρας και Νικολαϊδου Ευθυμίας του Λεβαντή, με αριθμό 70/2003 Πράξης εφαρμογής συνοικισμού Δενδροποτάμου (σήμερα συν/μου Αγ. Νεκταρίου).

Αριθμός Απόφασης:

210

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

09/11/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: