Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας». Προσωρινή κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

206

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

09/11/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: