Με εξωδικαστικό συμβιβασμό καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης της συνιδιοκτησίας των κκ. Παπαδόπουλου Αναστασίου, Ελένης, Ανδρέα, Θεοχάρη, Βασιλείου, Γεωργίου και Παράσχου, σύμφωνα με την 70/1 διορθωτική πράξη της αρ. 70/2003 πράξης εφαρμογής συνοικισμού Δενδροποτάμου(σήμερα συν/μου Αγ. Νεκταρίου)

Αριθμός Απόφασης:

092

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

16/06/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: