Μείωση του ύψους των μισθωμάτων ακινήτων του Δήμου:

Αριθμός Απόφασης:

403

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

09/12/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: