Μερική ακύρωση της υπ’ αριθ. 037/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής της από 16/3/2017 συνεδρίασης

Αριθμός Απόφασης:

076

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

21/05/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: