Μερική διαγραφή ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους βάσει της απόφασης 940/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης – Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων σε μισθωτές

Αριθμός Απόφασης:

94

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

04/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: