Μερική τροποποίηση της με αριθμό 294/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και παράταση της ισχύος της με αριθμό 94/2020 όμοιας, στα πλαίσια της αρωγής των πολιτών από τις δυσμενείς οικονομικές συνέπειες από τη λήψη των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού covid-19.

Αριθμός Απόφασης:

55

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

07/06/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: