Διάθεση του 50% της ΣΑΤΑ για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (ΠΝΠ 13 Απριλίου 2020 ΦΕΚ Α΄84/2020,όπως επεκτάθηκε η ισχύς της ως 30.6.2021 με το άρθρο 51 ν. 4795/17-4-2021)

Αριθμός Απόφασης:

54

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

07/06/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: