«Μετατόπιση περιπτέρου: α)Μετεγκατάσταση του περιπτέρου της δικαιούχου εκμετάλλευσης αυτού, Ψαλτοπούλου Μαρίας, από την οδό Λ.Καλλιθέας 72 (πρ.66) .Κ.Αμπελοκήπων που βρίσκεται σήμερα, σε νέα θέση επί της οδού Ακριτών 29-31 και β) Καθορισμός (χωροθέτηση) της νέας θέσης περιπτέρου επί της οδού Ακριτώ

Αριθμός Απόφασης:

016

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

06/10/2016

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: