Μεταβίβαση άδειας εκμίσθωσης περιπτέρου

Αριθμός Απόφασης:

166

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

06/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: