Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού αναψυκτηρίου στο πάρκο αναχώματος – τέρμα οδού Θ. Χατζίκου στην Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

165

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

06/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: