«Μεταβίβαση Κυριότητας (δωρεά) ενός απορριμματοφόρου (5 Κ.Μ.) από τον ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης»

Αριθμός Απόφασης:

78

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

03/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: