Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης (5η τροποποίηση) της Απόφασης Ένταξης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης με Παράρτημα ΡΟΜΑ, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», του Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 -2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ.

Αριθμός Απόφασης:

79

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

03/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: