Μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Αμπ/πων Θεσ/νίκης από την Κοινωνική Δημοτική Επιχείρηση Αμπελοκήπων (ΚΔΕΠΚΑΑ) στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης (ΚΔΕΔΑΜ).

Αριθμός Απόφασης:

210

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

26/06/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: