Μεταβίβαση της συμμετοχής του πρώην Δήμου Αμπελοκήπων στην «Ένωση Δημοτικών Κινηματογράφων Ελλάδας Κοινοπραξία» στον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

351

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

04/11/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: