« Μεταβολές οικισμών του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης »

Αριθμός Απόφασης:

113

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

09/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: