Προμήθεια αγοράς ειδών διαβίωσης σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους.

Αριθμός Απόφασης:

114

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

09/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: