«Μεταβολές των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης έτους 2022-2023».

Αριθμός Απόφασης:

128

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

30/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: