Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2021 και 2022.

Αριθμός Απόφασης:

127

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

30/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: