Μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθ. 4248/14 απόφασης διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης σχετικά με την καταβολή δεδουλευμένων σε εργαζόμενους του Δήμου.

Αριθμός Απόφασης:

127

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

14/07/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: