Οικονομικός Απολογισμός της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2016

Αριθμός Απόφασης:

077

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

12/03/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: