Οικονομικός Απολογισμός της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2016

Αριθμός Απόφασης:

076

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

12/03/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: