Ονομασία ανωνύμου πλατείας στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου & Ελευθερίας στη Δ.Κ. Αμπελοκήπων σε πλατεία ‘’ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ’’

Αριθμός Απόφασης:

023

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

02/05/2017

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: