Ορισμός 3 γυναικών αιρετών (από οποιαδήποτε βαθμίδα της Αυτοδιοίκησης, Δ.Σ. και Δημοτικές Κοινότητες) προκειμένου να συμμετάσχουν σε ενημερωτικό σεμινάριο. Στα πλαίσια των επιμορφωτικών δράσεων των γυναικών, που θα διεξαχθεί στην έδρα της Περιφέρειας

Αριθμός Απόφασης:

245

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

28/08/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: