Ορισμός Εκπροσώπων στην Επιτροπή Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για εξέταση αιτημάτων σχετικά με αναπροσαρμογή μισθωμάτων κυλικείων σχολείων των Σχολικών Επιτροπών Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης μεχρι το τέλος της θητείας τους, 31.12.2023.

Αριθμός Απόφασης:

13

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

10/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: