Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Συμβιβαστικής Επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων αυτών έτους 2022.

Αριθμός Απόφασης:

12

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

10/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: