Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, στα Α/θμια και Β/θμια Συμβούλια Επιθεωρήσεως Θεάτρων, Κινηματογράφων πόλεως και Υπαίθρου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Αριθμός Απόφασης:

406

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

13/12/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: