Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Δίκτυο ΑΛΦΑ για όλη τη δημοτική περίοδο (2011-2014).

Αριθμός Απόφασης:

94

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: