Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Β.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» με μοναδικό σκοπό τη λύση και εκκαθάρισή της

Αριθμός Απόφασης:

279

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

17/11/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: