Παροχή ή μη σύμφωνης γνώμης για την ανέγερση μεταλλικής κατασκευής λυόμενου τύπου από τον μισθωτή του με αριθμό 397α δημοτικού αγροτεμαχίου

Αριθμός Απόφασης:

278

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

17/11/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: