«Ορισμός επιτροπής καταστροφής ή ανακύκλωσης ακατάλληλων προς χρήση αντικειμένων για το έτος 2021»

Αριθμός Απόφασης:

035

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

22/03/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: