Έγκριση εκμίσθωσης του με αριθμό 393α δημοτικού αγροτεμαχίου

Αριθμός Απόφασης:

034

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

22/03/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: