«Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «Έργα ΑΠΕ & δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής διαχείρισης της ενέργειας στο 1ο Γυμνάσιο Μενεμένης» με αριθμ. μελ. 96/13 και προϋπολογισμό 265.062,00€»

Αριθμός Απόφασης:

045

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

05/02/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: