«Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «Έργα ΑΠΕ & δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής διαχείρισης της ενέργειας στο 3ο Γυμνάσιο – 2ο Λύκειο Μενεμένης» με αριθμ. μελ. 97/13 και προϋπολογισμό 436.217,00€»

Αριθμός Απόφασης:

046

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

05/02/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: