Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης» αρ. μελ. 72/2014

Αριθμός Απόφασης:

179

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

06/06/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: