Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Καλής Εκτέλεσης για το έργο: « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 5 » με αριθμό μελέτης 36/15 και προϋπολογισμό 4.984,70 €.

Αριθμός Απόφασης:

134

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

17/05/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: