Λήψη απόφασης για θέσπιση κοινωνικού τιμολογίου από την Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Αριθμός Απόφασης:

135

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

17/05/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: