Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ Τ ΩΝ 2ου και 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» με αρ. μελ. 86/2013 και προϋπολογισμό 12.598,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

045

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

15/02/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: