«ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕ ΟΥ “Μ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ” ΣΥΜΦΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (ΓΠΣ) ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΝ» (Αρ. Μελ. : 8/2015)

Αριθμός Απόφασης:

009

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2016

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: