Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ», με αριθμό μελέτης 59/2020 και προϋπολογισμό 73.565,31 € (με ΦΠΑ 24%)

Αριθμός Απόφασης:

9

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

17/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: