Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις Μικροκατασκευές υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης», με αριθμό μελέτης 121/2017 και προϋπολογισμό 550.253,97 € (με ΦΠΑ 24%)

Αριθμός Απόφασης:

229

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

12/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: