Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ –ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» με αριθμ. μελ. 68/2013 και προϋπολογισμό 199.977,00€.

Αριθμός Απόφασης:

264

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

21/09/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: