Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» με αρ. μελ. 48/2013 και προϋπολογισμό 30.175,00.

Αριθμός Απόφασης:

263

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

21/09/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: