Ορισμός μελών Επιτροπής Καταστροφής Κινητών Πραγμάτων για το χρονικό διάστημα από 01-01-2016 μέχρι 31-12-2016

Αριθμός Απόφασης:

065

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: