Ορισμός μελών επιτροπής καταστροφής κινητών πραγμάτων για το χρονικό διάστημα μέχρι 31-8-2014.

Αριθμός Απόφασης:

189

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

29/06/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: