Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Δ.Κ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» αρ. μελ. :55/2012 Κ.Α.Ε. «Ε-0155-12» και προϋπολογισμό 26.500,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

190

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

29/06/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: